Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vipassana znamená vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou. Je jednou z nejstarších meditačních technik Indie. Přesto, že tato technika je převzata z buddhistického náboženství, je využívána lidmi různého náboženského vyznání, rasy a národnosti. Každý ji tedy může praktikovat a zakusit její blahodárné úcinky aniž by musel přijmout buddhismus. Je to prostředek k léčbě univerzálního trápení, proces rozvíjení lidských hodnot směřujícím k dobrému životu.

Člověk se díky ní učí jak žít a čelit životním problémům a napětím bez zbytečných starostí, bolestí a stresů, v harmonii, soucitu a porozumění vůči ostatním. Tato nesektářská technika usiluje o naprosté odstranění mentálních nečistot a o následné všeobecné štestí.

Vipassana je cesta transformace sebe samého prostřednictvím sebepozorování. Zaměřuje se na hlubinné propojení mezi myslí a tělem, které můžeme přímo zažívat pomocí ukázněné pozornosti zkoncentrované na fyzické pocity. Ty utvářejí život těla a jsou zároveň v neustálém propojení s myslí a podmiňují její život. Tato cesta ke společným kořenům mysli a těla, založená na pozorování a sebe-prozkoumávání, rozpouští mentální nečistoty a vede k vyrovnané mysli plné lásky a soucitu.

Vyjasní se zákonitosti, kterými se řídí naše myšlenky, pocity, úsudky a vjemy. Přímým prožitkem porozumíme tomu, jak rosteme nebo naopak upadáme, jak utrpení vytváříme nebo se od něj osvobozujeme. V našem životě začne nabývat na významu uvědomělá pozornost, pravdivost k sobě samému, sebeovládání a klid.

Vipassana se nepraktikuje pouze v buddhistických a asijských zemích, dnes je možné ji najít v různých zemích po celém světě. Vipassanu vyučuje

S.N. Goenka a jeho asistující učitelé. Kurzy trvají 10 dní a jsou absolutně bezplatné, nehradí se ani ubytování a jídlo. Kurz je hrazen z dotace předchozích studentů a stejně tak studenti, kteří projdou celým kurzem mohou darovat dobrovolný příspěvek podle svého přání sloužící pro další kurzy.

Více k Vipassaně, jejím kořenům, kurzům a praxi na http://www.dhamma.org/cs/

Právě jsem s potěšením zjistila, že od července jsou nově zavedeny kurzy Vipassany i v Čechách! Více informací a přihlášky k těmto kurzům lze najít na: http://www.cz.dhamma.org/index.php?id=1208&L=14

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář